ứng dụng Custom Fields: Thay đổi hiển thị thời gian bài viết

Hôm nay gặp một yêu cầu rất hay,đó là họ muốn hiển thị thời gian viết bài không phải qua hàm của wordpress , mà là họ muốn hiển thị bằng cách ….nhập bằng tay 😀

Tình huống này có lẽ có nhiều cách nhưng mình sử dụng phương pháp Custom Fields mà mình biết . đó là tạo thêm 1 trường và trường này cho phép người viết bài có 1 ô để nhập thời mà chúng ta muốn hiển thị.sau đó trong phần hiển thị bài viết, có thể là file single.php của theme chẳng hạn chúng ta sẽ đặt điều kiện, nếu như người nhập vào trong ô ta vừa tạo thì sẽ hiển thị cái ta vừa nhập, còn không thì sẽ hiển thị thời gian mặc định của hệ thống.

Bắt đầu :

– Cài đặt plugin Advanced Custom Fields -> active .(chưa biết thì xem hướng dẫn cài đặt plugin)

–  Tạo 1 field mới, tên là post date chẳng hạn.

+vào như hình dưới

tạo mới customfield

+chọn new

tạo mới custom field

+Nhập thông tin thích hợp rồi bấm vào Public

tạo mới custom field bước 3

+Sau đó tạo 1 post mới bạn sẽ nhìn thấy một ô nhập như dưới,

tạo mới custom field bước 4

– Phần 2: hiển thị nội dung vừa nhập vào ra màn hình.

ví dụ mình style cho nó hiển thị như đoạn code sau

<span class=”date”><a class=”icon-girl-inside”>icon</a>

<span class=”h1-bottom”><?php the_time(‘j F Y’); ?></span>

</span>

ta đặt 1 biến là $hong là biến mà nội dung người nhập viết vào , sau đó ta kiểm tra trong bài viết này biến $hong có tồn tại hay không(tồn tại thì biến kiểm tra $hong_check sẽ khác rỗng), nếu có thì sẽ hiển thị ra bằng lệnh  <?php the_field(‘date_post’); ?> còn không thì hiển thị ra theo mặc định là <?php  {the_time(‘j F Y’); ?>

code hoàn thiện như sau.

<span class=”date”><a class=”icon-girl-inside”>icon</a><span class=”h1-bottom”><?php
$hong = ‘date_post’;
$hong_check= get_post_meta($post->ID, $hong, TRUE);
if($hong_check != ”) {
the_field(‘date_post’);
}
else{the_time(‘j F Y’);}

?></span></span>

Chúc các bạn thành công,

Nếu thắc mắc, hãy comment cho mình nhém,Mình đang trong quá trình tìm hiểu, nếu có vấn đề gì sai sót rất mong nhận được chỉ bảo của các bạn !

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *